【Nespresso】UMUTIMA wa Lake Kivu Rwanda盧安達咖啡咖啡膠囊(10顆/條;僅適用於Nespresso膠囊咖啡機)

【Nespresso】UMUTIMA wa Lake Kivu Rwanda盧安達咖啡咖啡膠囊(10顆/條;僅適用於Nespresso膠囊咖啡機)
品牌:Nespresso 【Nespresso】UMUTIMA wa Lake Kivu Rwanda盧安達咖啡咖啡膠囊(10顆/條;僅適用於Nespresso膠囊咖啡機)

獨家鉅獻,來自盧安達基伍湖 清新口感結合水果香調及細緻尾韻 $1加購回收袋-附免郵資託運單 Nespresso

文章標籤

郁心 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()